Category: Texty


Sečtělý průvod zasvětil se tvé maličkosti
Bláznivější výsměch nespatřil svět
Ozubená kola nezapadla do mezer
Zbylé chvíle pozřely se navzájem
Dopisy štvou inkoust po dlaních
a ty vůbec nevíš, kde noc skončí
To je největší vtip století
Člověk je jen jedna skvrna
Celé lidstvo – kdo ví?

Spolu můžeme uhájit staré dobré pravdy,
rozplakat pletky, rozesmát chmury
Nepokládej mi další otázky
Odpovědi si odskočily mimo realitu
Chci jít za nimi – tam, kam nikdo nechodí
Nepokládej mi další otázky
Neznám cestu – jen improvizuji
Nepokládej mi další otázky
Jsem snílkosof, ne vladař

Dochucená šance přiostřila malé památky
Vzpomínky se páří na kraji ničeho
Host se dvěma páry a jedním okem
Zavdaný lok uhasil aplaus pařátů
Hostesky ulehají do jámy s láskou
a ty vůbec nevíš, jak noc skončí
To je největší vtip století
Člověk je jen jedna chuť
Celé lidstvo – kdo ví?

Spolu můžeme uhájit staré dobré pravdy,
rozplakat pletky, rozesmát chmury
Nepokládej mi další otázky
Odpovědi si odskočily mimo realitu
Chci jít za nimi – tam, kam nikdo nechodí
Nepokládej mi další otázky
Neznám cestu – jen improvizuji
Nepokládej mi další otázky
Jsem snílkosof, ne vladař

Přímočará tužba provedla hodinářovou šachtou
V lomozu a prachu poznal si její rytmus
Dluhy se roznesly po šrámech stisku
Propůjčené koutky zacvakaly blahem
Mince se kutálí pod kůži hříchu
a ty vůbec nevíš, kdy noc skončí
To je největší vtip století
Člověk je jen jedna nitka
Celé lidstvo – kdo ví?

Jak dlouho hledím do prázdného snu?
Kdy spatřím vytoužený záchvěv procitnutí?
Kdo mě zbaví tíhy skleněného světa?
Kolébka se zdá být chatrná
Údy se pnou pod strunou smutku
Mračna a cáry černých křídel
Modlitba visí v nebesích
Bůh zapomíná
Já doufám
Ty ne
Já věřím
Bůh krutě mlčí
Básně jednoho snílka
Duše v inkoustu a slepé krvi
Fantomové předou šepot mrtvých mlh
Nedopusť tragédii v náručí
Kde objevím naději na záchranu?
Komu předám vzkaz v láhvi bez kouzel a džina?
Jak hodně zčerná obzor v okruží pekel?

Odevzdal bych své oči a ty to víš
Vzal bych na sebe rány Boží a ty to víš
Ulehl bych do spánků ruměnce a ty to víš
Pro tebe a naplnění snů
V dětinskosti, v naději bez skrytých hesel
Uprostřed moře rostou dešťové stromy
Jsem padlý hlupák, co věří v ráj

V mysli zakořeněná minulost pohasíná
Chyť ji dříve než vyhasne docela
Budoucí dny nevěstí lehké časy
Tikot dnů sílí s posledními zlaťáky
Špína a beznaděj kroků
Samota uzavírá kruh na ulicích tmy
Jen pokleknout a žadonit v bídě
Sám v osvícení spoutaný iluzemi
Zastírám neviděné do doteků sebeobjetí

V otevřené dlani hledám roušku zítřka
Vábení propasti uzamyká rozum
A přeci ještě žiji
Ty to víš
Nedokážu mlčet
Snílek ve mně je věrným světlem
Dech laská fantazii a věří, že tě miluji

Odplouváš a není kam
Mluvíš a nevíš proč
Prozraď mi odkdy slzy kvetou na nebi?
Pro koho byla zamlčena líbivá lež?
Třpyt se snáší do tvých vlasů
Hlasy strojí večerní šaty
Snášíš se po schodech
Všichni mlčí, všichni ti závidí
Jsem hrdý po právu a v právu

Tvá přízeň a já
Tvá naděje a já
Větší cti nemůžu dosáhnout
Po tvém boku, ve tvém pohledu
ztrácím se a nalézám jen tebe

Čas se vzdal vlády nad světem
Zlo a dobro pohltila výjimečnost
Vidím, jak mocná jsi čarodějka
Rozpouštíš prameny pochyb
Odháníš ode mne poskvrny mládí
V dekadenci doteků lámeš mou víru
Sveden a podroben klečím před tebou
Jen pozdvihni žezlo nebeské opěry
Schoď falešné berle a dóm pukne v půli
Pak budeme svoji navěky

Není důvod procházet křižovatky cest
Bezcílně svázaní němým úsměvem
Ponoření do studny živé křehkosti
Zřím jen třepot plachých křídel
Na rtech se rodí otázka osudu
Zabraň mi v tom nebo odpověz mlčením
Hlavně nepodléhej nečinnosti strážců
Ty zbraně nepatří nám, nepatří nikomu,
kdo neumí vzhlédnout k nebeským dolům
Uvnitř jsou truhlice doteků v bezpečí

Vědění netkví v myšlenkách
Chceš-li to vidět, rozříznu své srdce
Chceš-li to zažít, ponoř se do mě

Tvá minulost a já
Tvá nevinnost a já
Jizev tě nezbaví ani vodopád hvězd
Obavy se střídají a množí pod polštářem
Přesto můžu do tebe vnést melancholii povzdechů

Osvobozen a nalezen v závojích šťastného sametu
Nechávám rty odplouvat do přístavu záchvěvů
Po tvém boku, ve tvém pohledu
usínám a probouzím se jen v tobě