Bez naděje namyšlené,
bez falše zadumané.
Nenaříkám, nepřemýšlím.
jdu dál tam, kam srdce sní.

Neříkej mi skryté pravdy,
nevykládej něžné hany.
Není cesty zpět,
jen kupředu, přímo hleď.

Hleď do zkázy naší,
hleď zpříma, bez váhání.
Neklopýtej, není čas,
musíme jít, dokud není mráz.

Slyš chorál v dáli temné,
v nebesích není zvon,
Nikdo, ani Bůh sám,
nezastaví krutý soud.

Dech pomalu dochází,
andělé už netruchlí.
Odcházíme, lásko má,
tam za černou oponu,
tam do náruče démonů…

»