Tok času drolí břehy hořkosti
Snílek podpálil svá vysněná křídla
Esence benzínu provoněla obětní oltář,
rozevřela obludnou dlaň druhé strany
Neznáš celou pravdu
Neznáš celou modrou

Nezmění tě
a ty nikoho z nich
Nepochopí tě
a ty nikoho z nich
Tolerance je příliš složitý podvod
pro naši sobeckou společnost

Šavlový tanec mezi slunečnými paprsky
V temnotě jsi nalezl sám sebe
Rozestavený chrám na bedrech proroka
Stal ses opěrným sloupem zkaženého světa

Donucen spát na útesech samoty
Slýcháváš smích hyen rozpustilých
Hodují na starých obavách a křivdách,
nevidí jak se vzpíráš jejich vůli
Zůstáváš bdělý
Tvá věrnost patří
jedinému okamžiku

Šavlový tanec mezi slunečnými paprsky
V temnotě jsi nalezl sám sebe
Rozestavený chrám na bedrech proroka
Stal ses opěrným sloupem zkaženého světa

« »