Tag Archive: ironie


Vlny hlídají nosníky
podbízivé předtuchy
Molo pokřtěné ohněm
vybízí k dokončení šprýmu
Neskonalá vděčnost nadchází
po neřestném milníku
Překročit jeho dekádu
smí vášeň nalezeného kultu

Jiná cesta tě neláká
Pochoduješ po vyhladovělé dutině
Přímý zásah!
Pokleslý výraz mluví za vše
Pozbyl si práva

Dokonalá, potřísněná kůže
servaná pointou splynutí
Lenivě zakřivený náznak
libuje si v nepřátelských svodech
Příděl vymodlených zázraků
je odsunut ke zlynčování
Zvrátit tenhle rozklad
smí opera uchvacující bolesti

Jiná kořist tě neláká
posiluješ se barvami zabijáků
Přímý zásah!
Povýšená myšlenka mluví za vše
Pozbyl si příčiny

Lóže znetvořené mozaiky
rozdělí přízeň nezodpovězeného aktu

Svítilna se kymácí
Ulice liduprázdné
Bdí nade mnou
krvavá myšlenka
Tak dávno jsem tu byl,
málem jsem zapomněl
na ztuhlost vlídnosti

Tavení vášně,
evoluce, revoluce!
Je to všechno ve mně
Je to všechno v nejtmavější bídě

Potácivá snaha
opila můj rozum
Rád bych pomohl,
jen mi podejte srdce,
upadlo mi při klanění
Nelíbí se vám to,
štvance jste ze mě udělali vy

Rozpadající se znamení
táhne se ode mě
Cesta tady nekončí
Užij si křest poskvrnění,
obřad vyvrženců
Prokletí básníci bez modři
se potápí se mnou do prázdnoty

Tavení vášně,
evoluce, revoluce!
Je to všechno ve mně
Je to všechno v nejtmavější bídě