Tag Archive: naděje


Shromažďuješ, ani nevíš proč
Vyrážíš sám sobě dech
Zarážíš kůl skrz přikrývku výčitek
Nad hlavou poletujou hvězdy stromů
Pozvedni dlaně k nekončícímu plátnu
Rozežeň stránky ke stranám
Pozměň vyslovené
Všechny sny nejsou fantazie a vzduch,
pokud věříš v opak, v soulad pramenů

Pohnul prsty, jen co spatřil chůzi slepoty
Pohnul koutky, jen co spatřil neměnný směr
Provedl tě po své visuté hrazdě
(stálé, neprůhledné, zastaralé)
Tam jsi spatřil toho pravého původce
(stálého, neprůhledného, zastaralého)
Oslovil tě a opustil zmatek náměsíčníka

Navlékáváš si s radostí zármutek
Zavádíš nové přetvářky
Lámeš hole nad nepoznanými tvářemi
Ve skrytu ostnů sbíráš úlomky letu
Odežeň zbývající bestie od rozumu
Prosvitni skrz mlhu samolží
Proměň nemožné
Všechny touhy nejsou hříšné a chabé,
pokud věříš v opak, v soulad ostrovů

Pohnul prsty, jen co spatřil chůzi slepoty
Pohnul koutky, jen co spatřil neměnný směr
Provedl tě po své visuté hrazdě
(stálé, neprůhledné, zastaralé)
Tam jsi spatřil toho pravého průvodce
(stálého, neprůhledného, zastaralého)
Oslovil tě a opustil zmatek náměsíčníka

Postrádám tě ve svých očích
Radost přešla na bouřící se stranu
Zametli jsme za sebou tolik stop
Ani jedna nezbyla
Komu potřebujeme něco dokazovat,
když nás slzy odříznou od zbytku světa?
Kamkoliv vejdeme, kamkoliv směřujeme
Nikde nenajdeme domov se střechou hvězd

Postrádám tě ve svých očích
Nadešel čas ukvapeného loučení
Pozvedli jsme ruce příliš vysoko
Tam do dálek
Čeho se bojíme víc než bolesti,
když ztráta doprovází nemocnou víru?
Ať bdíme pod objetím či sníme pod ním
Nikdy nenajdeme náhradu niterného ohně

Postrádám tě ve svých očích
Blížím se k rozcestí naší volby
Zůstat tak ve světle ranní dřímoty
Spatřil bych vše
Pro koho tu přežíváme ze dne na den,
když smysl se vzpírá nutkavému snažení?
Cokoliv chápeme, cokoliv přijímáme
Nic nám nedopřeje klidu, dokud život je živý

Postrádám tě ve svých očích
Svoboda sestoupila na ulici měst
Dar výjimečné chvíle si mě našel
Po sešitém tichu
Nač dlíme v síťované dlani prachu,
když věže nedotknuté naděje stojí na vrcholu?
Ať toužíme pod doteky či hořekujeme pod nimi
Nikdo nedokáže usnout pod altánem cizí gradace

Vedlejší sousedství zapomíná
Šeď pomalu zahaluje i mne
Ulice míjí ulici sprintem
Zrak se upíná na mžitky barev
To ona nevidí
Vnímá duše andělů
Hýčká, rozdává, věří
Nepochopená dívka
Zázračný úsměv
To jsi ty

Christine,
Šípkové Růženky jsou ohrožený druh
Christine,
žádný princ tě nepolíbí
Christine,
příliš nevinnosti v tobě je
Narodila ses ve špatné době

Dívám se na obrysy důvěry
Hedvábná ruka vede tužku
Upíráš zrak na krásy světa
Nepřipouštíš si krutost druhých
Uchováváš v sobě
klíč k lidskosti
Věříš, tvoříš, miluješ
Dítě ranního slunce
Chmýří pohledu
To jsi ty

Christine,
Šípkové Růženky jsou ohrožený druh
Christine,
žádný princ tě nepolíbí
Christine,
příliš nevinnosti v tobě je
Narodila ses ve špatné době

Křehká mysl
Hřejivé souznění
Neustávající radost
Bez polopravd a v jasu…
…předem vím jak to skončí

Christine, neplakej,
nesnaž se je pochopit
Polámaná křídla se zhojí
Zanech zármutku a spi
Spi! Radši spi dál, Šípková Růženko!