Tag Archive: nenávist


Nepřál jsem si to
Vysnil jsem si to
Přečetla si každou myšlenku
se slaboduchou námahou
Podezření zmizelo
a zůstal ruměnec impulsu
Lastury se tříští hlava nehlava
Bordel bílé zdvořilosti
přebývá v hostitelovi
Odložit rituál dnešní šance
by byla pošetilá demise
Utni to ticho, obnov to,
co na tobě tak moc nenávidím

Povolej všechny temné síly
v hodině násilného zrození
Přikryj mě pozlacenou krví
Uschovej do změti strun
Vynes mě k vírům pohřbu
Tam pochopím svou hádanku

Pohled k výšinám
Přebytečný komfort
Mé důlky zejí prázdnotou
díky pýše vzdáleného rodu
Iluminace slábne
Půda prosákla ichorem
Upevňuje mé přesvědčení
o právu vyděděnce
Kolem se rychle šíří
tenze šokované části
Ta nepřestává bědovat
Utni to ticho, obnov to,
co na tobě tak moc nenávidím

Povolej všechny temné síly
v hodině násilného zrození
Přikryj mě pozlacenou krví
Uschovej do změti strun
Vynes mě k vírům pohřbu
Tam pochopím svou hádanku

Nadzvedni tu tíhu
pro zničující dopad
Mor mě zasáhl
Není úniku
Ukonči to…

Květy zla

Tak slabý
Tak zubožený

Vydávám se na scestí
Nechci být ten, který vstává
proto, aby znovu padal
Našel jsem tajné zákoutí
Místo, kam mě dovedla vaše zrada

Nepřemýšlej a udělej to!
Dojdi až na druhou stranu
Vejdi do zakázaného koridoru

Květy zla
rozkvétají na vrcholcích hor
Sladkost pomsty mě konečně
začíná dávit

Zamilovaní jsou zranitelní
pro svoji slepotu
Rozsekni je!
Láska je prodejná děvka!
Podřízni ji s úsměvem na rtech
Ať krvácí!
Ať krvácí!
Ať chcípne!

Spoutali jste mě
Odsunuli do vyhnanství
Ne ze vzteku!
Ze zkurvenýho strachu

Květy zla
rozkvétají na vrcholcích hor
Sladkost pomsty mě konečně
začíná dávit

Vracím se zpět, abych nastolil
pořádek jednou provždy
Nemodlete se!
Nikdo vám nepomůže!
Žádný Bůh neexistuje
ani nahoře, ani dole
Jediný Bůh jsem já!
Znáte mé jméno
Všichni ho znají
Všichni se ho bojí

Jméno
Je
NENÁVIST!

Duchové noci
houpají malé dítko
do rytmu ostří čepele
Dětský smích se děsivě mění
Dávej pozor!
Až uzříš bělmo očí
pokouše tě lidská mršina
Nakazí tě mým jménem!

Květy zla
rozkvétají na vrcholcích hor
Sladkost pomsty mě konečně
začíná dávit…

zatímco ty hniješ v hrobě