Tag Archive: odcizení


Probděl si osudovou šanci
Vyhlídky na něco lepšího nikdy tě nelákaly
Před ratolestí se bratříčkuje smrt
Radostný úkaz nenáviděné dobré vůle
Měl bys otevřít
Čekatel na seznamu
Radši podpal, co zůstalo
a polibek se o samotě rozloží

Děti špatné krve
neprodleně omdlévají
do afektu mušky
Tam se oběsila víra
Nenašla cestu ven

Bezděčná výtka si pohrává se zkratem
Myšlenky přešlapují na obrátkách bídných představ
Lepší je více než méně mrtvých
Hrobníkovo krédo si zapiš do škvíry v kosti
Měl bys už jít
Čekatel na seznamu
Radši schovej, co přežilo
a démoni se o samotu roztříští

Děti špatné krve
neprodleně omdlévají
do afektu mušky
Tam se oběsila víra
Nenašla cestu ven

Šavlový tanec

Tok času drolí břehy hořkosti
Snílek podpálil svá vysněná křídla
Esence benzínu provoněla obětní oltář,
rozevřela obludnou dlaň druhé strany
Neznáš celou pravdu
Neznáš celou modrou

Nezmění tě
a ty nikoho z nich
Nepochopí tě
a ty nikoho z nich
Tolerance je příliš složitý podvod
pro naši sobeckou společnost

Šavlový tanec mezi slunečnými paprsky
V temnotě jsi nalezl sám sebe
Rozestavený chrám na bedrech proroka
Stal ses opěrným sloupem zkaženého světa

Donucen spát na útesech samoty
Slýcháváš smích hyen rozpustilých
Hodují na starých obavách a křivdách,
nevidí jak se vzpíráš jejich vůli
Zůstáváš bdělý
Tvá věrnost patří
jedinému okamžiku

Šavlový tanec mezi slunečnými paprsky
V temnotě jsi nalezl sám sebe
Rozestavený chrám na bedrech proroka
Stal ses opěrným sloupem zkaženého světa

Směsice doteků
nahradila tisíce souvětí
Splynout ve zrádných vodách
Padat nekončícím pádem
Dokud oči vidí
nevinnost aury
Dokud slzy rozkvétají
pod teplem hříčky
Laskavý spánek
pobídl ke splnění přání
Daroval šanci pocítit
vše co bylo dosud nemožné

Tak krátce a dlouho
snil jsem, žil pro sen
Tak krátce a dlouho
objevoval symboly opory
Tak krátce a dlouho…

Není okamžiku bez konce,
tak jako dne bez noci
Spánky pozvolna vyhasínají
Rty pod ránem chřadnou
Pokud oči vidí,
odcházíš za humna
Pokud slzy rozkvétají,
volají mě zpět do tmy
Nezdolná krása
umí bezcitně zraňovat
Zima osídlila můj kraj,
zavála srdce příliš hluboko

Tak krátce a dlouho
snil jsem, žil pro sen
Tak krátce a dlouho
objevoval symboly opory
Tak krátce a dlouho
budu truchlit pro tebe,
pro pozůstatky vepsaného slibu
Budu truchlit pro tebe,
pro pozůstatky vepsaného slibu