Tag Archive: odhodlání


Šavlový tanec

Tok času drolí břehy hořkosti
Snílek podpálil svá vysněná křídla
Esence benzínu provoněla obětní oltář,
rozevřela obludnou dlaň druhé strany
Neznáš celou pravdu
Neznáš celou modrou

Nezmění tě
a ty nikoho z nich
Nepochopí tě
a ty nikoho z nich
Tolerance je příliš složitý podvod
pro naši sobeckou společnost

Šavlový tanec mezi slunečnými paprsky
V temnotě jsi nalezl sám sebe
Rozestavený chrám na bedrech proroka
Stal ses opěrným sloupem zkaženého světa

Donucen spát na útesech samoty
Slýcháváš smích hyen rozpustilých
Hodují na starých obavách a křivdách,
nevidí jak se vzpíráš jejich vůli
Zůstáváš bdělý
Tvá věrnost patří
jedinému okamžiku

Šavlový tanec mezi slunečnými paprsky
V temnotě jsi nalezl sám sebe
Rozestavený chrám na bedrech proroka
Stal ses opěrným sloupem zkaženého světa

Popsal si scenérii
viděnou za horizontem
Určil jsi hrozby, kdy bílé myši
ovládají zdravé jádro
Nahlodaný výmysl nabyl na pravdě
Zrak zahalil šedý závoj
Vytušené kroky vedou k útesu
Tam vlny uklidňují
Zde vlny prohlubují,
burcují k překročení hranice

Jistota neúspěchu
Nezvratný to osud
Neutíkej!
Jdi mu vstříc
se vzpřímenou hlavou,
ať všichni vidí,
že minulost žije
ať všichni vidí,
že jsi pravý muž

Zbožňuji kapky zármutku,
řízné rány nepřejících
Dost bylo odříkání – pro dnešek bojuji
Vypálím kvetoucí jizvy,
vsáknu do sebe všechnu mořskou
Zahořklý pohled se odráží
v osamocených skutcích
Pod ochranou popela
vyrůstá nadějeplný žalm
Časný příchod slunovratu
rozevře zaťatou pěst
V ní naleznu odpověď

Jistota neúspěchu
Nezvratný to osud
Neutíkej!
Jdi mu vstříc
se vzpřímenou hlavou,
ať všichni vidí,
že minulost žije,
ať všichni vidí,
že jsi pravý muž

Hrdinové

Vzpomínky času
Důležitý milník
brzy bude za námi
Zátarasy přeletíme
Hlavně potichu
Brzké probuzení
nevěstí nic dobrého
Dravec nad hvězdami
Krev pod kořeny
Stále slyším nářek
šokovaného daru

Hodní nebo temní
Jsme hrdinové
Zmatení nebo cílevědomí
Jsme hrdinové
Bez ustání skrýváme své pravé Já
pro útěchu planoucí síly

Postav pomník
Vytesej do něj
činy ryzího srdce
Odvaha je něco víc
Nedá mi to spát
Správná volba
může nás ochránit,
může nás dorazit
Hrozba nezahyne
v uzamčeném odlesku

Hodní nebo temní
Jsme hrdinové
Zmatení nebo cílevědomí
Jsme hrdinové
Bez ustání skrýváme své pravé Já
pro útěchu planoucí síly

Zaplašil si tmu,
vydal si ze sebe
vše, co jsi mohl
Poděkování ti bude
uděleno za mořem slz,
až po setnutí hlavy
přízračné nové bestie
Zpustošení milovaného hnízda,
jako nudný tah hřebenem
Ostří je neustále ostré
Nastav mu hruď

Hodní nebo temní
Jsme hrdinové
Zmatení nebo cílevědomí
Jsme hrdinové
Věrní nebo podlí
Ale stále jsme hrdinové