Tag Archive: odhodlání


Ve tvém Já
hledám cestu
Ve tvém Já
procházím šerem
Ve tvém Já
potměšile blouzním
Ve tvém Já
se ztrácím v labyrintu lží

Troufalá výprava do duše introverta
Chaotické výjevy v oknech budoucích
Vidíš to co máš vidět, ne to co nesmíš
Neotvírej třináctou komnatu
Nezměníš to…

Ostýchavá melodie naplňuje mou mysl
Obavy se rozplývají v prach
V očích zajiskřila nevyslovená prosba

Pronikáš do středu nitra
Brodíš se bahnem kvůli svým ideálům
Ptát se proč je příliš naivní
Neotvírej třináctou komnatu
Nezměníš to….

Ostýchavá melodie naplňuje mou mysl
Obavy se rozplývají v prach
V očích zajiskřila nevyslovená prosba
Ostýchavá melodie naplňuje mou mysl
Mrtvá naděje byla vzkříšena
Nechci to vzdát tak brzy

Ve tvém Já
hledám cestu
Ve tvém Já
procházím šerem
Ve tvém Já
potměšile blouzním
Ve tvém Já
se ztrácím v labyrintu lží

Ostýchavá melodie naplňuje mou mysl
Obavy se rozplývají v prach
V očích zajiskřila nevyslovená prosba
Ostýchavá melodie naplňuje mou mysl
Mrtvá naděje byla vzkříšena
Nechci to vzdát tak brzy, tak brzy, tak zbytečně brzy

Bez naděje namyšlené,
bez falše zadumané.
Nenaříkám, nepřemýšlím.
jdu dál tam, kam srdce sní.

Neříkej mi skryté pravdy,
nevykládej něžné hany.
Není cesty zpět,
jen kupředu, přímo hleď.

Hleď do zkázy naší,
hleď zpříma, bez váhání.
Neklopýtej, není čas,
musíme jít, dokud není mráz.

Slyš chorál v dáli temné,
v nebesích není zvon,
Nikdo, ani Bůh sám,
nezastaví krutý soud.

Dech pomalu dochází,
andělé už netruchlí.
Odcházíme, lásko má,
tam za černou oponu,
tam do náruče démonů…