Tag Archive: posedlost


V ohnivém kruhu

Hadí sykot se ovíjí
kolem tvých lýtek
Být blízko pokušení,
přijmout divoké prosby
Nech ten sykot bdít,
ať pozvolna stoupá
Vzteklá slina zředí
vášeň nepokojného ducha
Jediná výčitka zbaví tě
nepotřebné poslušnosti

Ráda žízníš
Ráda krmíš
Ráda naříkáš
Svatozář jsi zaprodala
Ozvěny požáru tě pohltily
Nevíš, co je skutečné a co ne
Jen cítíš potřebu vzdychat
v ohnivém kruhu

Nevyjádřený polohlas
pobízí tě ke skoku
Bílá laň se schovává
na dosah lačných tesáků
Amulety přijímání
kanou do područí plnosti
Chvějící se perfektní dar
Zapomeň na všechny přísahy
a vychutnej si sladký jed
Kopie noci ještě nekončí

Ráda žízníš
Ráda krmíš
Ráda naříkáš
Svatozář jsi zaprodala
Ozvěny požáru tě pohltily
Nevíš, co je skutečné a co ne
Jen cítíš potřebu vzdychat
v ohnivém kruhu

Vlny hlídají nosníky
podbízivé předtuchy
Molo pokřtěné ohněm
vybízí k dokončení šprýmu
Neskonalá vděčnost nadchází
po neřestném milníku
Překročit jeho dekádu
smí vášeň nalezeného kultu

Jiná cesta tě neláká
Pochoduješ po vyhladovělé dutině
Přímý zásah!
Pokleslý výraz mluví za vše
Pozbyl si práva

Dokonalá, potřísněná kůže
servaná pointou splynutí
Lenivě zakřivený náznak
libuje si v nepřátelských svodech
Příděl vymodlených zázraků
je odsunut ke zlynčování
Zvrátit tenhle rozklad
smí opera uchvacující bolesti

Jiná kořist tě neláká
posiluješ se barvami zabijáků
Přímý zásah!
Povýšená myšlenka mluví za vše
Pozbyl si příčiny

Lóže znetvořené mozaiky
rozdělí přízeň nezodpovězeného aktu

Nabourej se mi do hlavy
Průlet prázdnem je v pohodě,
dopad na tvrdý už ne
Nikde žádné světlo
Všechny dveře i okna jsou zamčené
U nohou ti leží mrtvola
s mojí vysněnou tváří

Být pohřben zaživa,
toho jsem se vždy bál
Kostky jsou vrženy
Šance mizivé
Není co ztratit
Změna k lepšímu?
Být pohřben zaživa,
to je skvělý plán!

Do spánků se mi zarývají
zvědavé pařáty harpyjí,
vyvolávají říznou bolest
Otřesy v prázdném hrobě
zasypou zbytky racionality
Komu děkovat za to smilování?
Zbyl jsem tu jediný

Být pohřben zaživa,
toho jsem se vždy bál
Kostky jsou vrženy
Šance mizivé
Není co ztratit
Změna k lepšímu?
Být pohřben zaživa,
to je skvělý plán!

Temno před očima
Skvrnité výjevy volající mne
Popocházím po hraně kolejí
Předbíhám tu stařenku s kosou
Blázen jsem a tak také povstanu
Hodiny se přetáčí pozpátku
Cyklus rozpadu se blíží

Mé lůžko vedle tvé vyvřeliny
Socha svatého na nás plive
Nelíbí se jí seznam hříchů
Vtíravý pocit uspokojení není falešný
Máme navrch, odbouráme dogmata
Při úplňku se projdeme, povečeříme
Dokonalý neživot v tomhle pohanském světě

Být pohřben zaživa,
toho jsem se vždy bál
Kostky jsou vrženy
Šance mizivé
Není co ztratit
Změna k lepšímu?
Být pohřben zaživa,
to je skvělý plán!
Být pohřben zaživa,
být pohřben zaživa,
to je celistvá idea…