Tag Archive: poslání


Velké břemeno v rukou hříšníka
Oči zaléhají pod strništěm otázek
Vkus výběru byl svěřen cizinci
On věřil v tvoji podstatu
a vložil do mě odkaz ztrát

Vyleč mě!
Strach mi nedovoluje usnout
Vyleč mě v eskapádě smrti
Vyprosti mě!

Podruhé započatá prosba
Volání z tunelu zesnulých
Jejich vůle se ve mně probouzí
Skutky se mění v dech
Sčítám dny od prvního selhání
Nerad kráčím v nesplněných cílech,
ve šlépějích hrozného osudu

Vyleč mě!
Strach mi nedovoluje usnout
Vyleč mě v eskapádě smrti
Vyprosti mě
Tak mě vyprosti!

Kvůli volbě,
zodpovědnému nutkání
a intuitivní náklonnosti
Vzdávám se tím původního života
pro počátek skrytých skutků

Životní cesta

Spatřil jsem tolik znamení,
tolik snů se stejným cílem,
rozdílným pojetím
Vůle duše není pomíjivá
Volí si směry letu, směry pádu,
bez rozmyslu, se zaujetím
nabízí prostor na výsluní,
nabádá k nepoznanému,
probouzí ospalé,
šíří jejich slávu

Postačí trocha snahy,
vytrvalosti, fantazie
Štěstěna se vyspala
do nově zjizveného dne
Nejvyšší to čas
pro zdolání vlastní propasti
Pírka na seschlé dlani
Nemilosrdně je seber
Napiš příběh lyriky
a neotáčej se zpět

Smečka vlků se blíží
Kým se staneš?
Lovec přihlíží jejich hostině
Slaboch odpadl do tmy

Každý z cítících
umí mizet mezi oblaky,
umí ronit nečekanou bolest,
umí křísit zmrzačená víčka

Každý z žijících
umí skousnout ret,
umí zkrotit bestii,
umí ocenit vděk

Každý z nás
umí utíkat,
umí bojovat,
umí zapomínat

…napiš příběh lyriky,
lovče ztracených duší
Odevzdej se jim
zcela upřímně a tiše
Požehnej jim
zcela upřímně a tiše

Hrdinové

Vzpomínky času
Důležitý milník
brzy bude za námi
Zátarasy přeletíme
Hlavně potichu
Brzké probuzení
nevěstí nic dobrého
Dravec nad hvězdami
Krev pod kořeny
Stále slyším nářek
šokovaného daru

Hodní nebo temní
Jsme hrdinové
Zmatení nebo cílevědomí
Jsme hrdinové
Bez ustání skrýváme své pravé Já
pro útěchu planoucí síly

Postav pomník
Vytesej do něj
činy ryzího srdce
Odvaha je něco víc
Nedá mi to spát
Správná volba
může nás ochránit,
může nás dorazit
Hrozba nezahyne
v uzamčeném odlesku

Hodní nebo temní
Jsme hrdinové
Zmatení nebo cílevědomí
Jsme hrdinové
Bez ustání skrýváme své pravé Já
pro útěchu planoucí síly

Zaplašil si tmu,
vydal si ze sebe
vše, co jsi mohl
Poděkování ti bude
uděleno za mořem slz,
až po setnutí hlavy
přízračné nové bestie
Zpustošení milovaného hnízda,
jako nudný tah hřebenem
Ostří je neustále ostré
Nastav mu hruď

Hodní nebo temní
Jsme hrdinové
Zmatení nebo cílevědomí
Jsme hrdinové
Věrní nebo podlí
Ale stále jsme hrdinové