Tag Archive: posmrtný


Láska nám není přána
Hledali jsme ji všude
Získali krutou pravdu
Takový jsme stvořili svět
Vše dobré uvnitř hnije
Vše špatné uvnitř klíčí

Tvář omytá bílou vodou
škubá pod doteky mačety
Vrásky zarůstají do mládí
Stáří usedá na znavenou mysl
Rovnováha jde do hajzlu
se všemi modlitbami služebníků

Oběšenec si posmrtně povzdechl
Pohled na stereotypní pláč panny
nudí kolemjdoucí pozůstalé pozůstalých
Bezvládí rodného kraje se drolí,
přináší příležitosti obřích rozměrů
Brzy odhalíme chuť nekronebes

Z paty slézá zbytek krasoletu
Mizerná napodobenina alegorie
Tuhnoucí jízlivý tón drásání
roztančí spící němé panenky,
zmasakruje zbytky zvířecích kořenů
Zaplašit slepou kořist, jako si odplivnout

Oběšenec si posmrtně povzdechl
Pohled na stereotypní pláč panny
nudí stejně dnes jako včera
Slzy upřímnosti vyschly
Nahrádou jest povodeň rudé
V ní tone potřebné drama

Sklizeň duší

Zatvrzelost šedivé mysli
otevírá uzamčenost soumraku
Napříč velkolepou bídou
vlny vzdechů se potáhnou
k tělům bez noh

Bezmyšlenkovitý proces
Rychlý konec
Nikdy více
a opět znovu
Učinít přítrž
Opevnit se vírou
Zmatek ve mně buduje
nové zdi Bastily

Podsvětí zarputile pláče
Blahobyt končí tak náhle
Sklizeň duší uzavírá
cyklus transformace
plynoucí z prozřetelnosti

Bezmyšlenkovitý proces
Rychlý konec
Nikdy více
a opět znovu
Učinit přítrž
Opevnit se vírou
Zmatek ve mně buduje
nové zdi Bastily

Nekonečné tiché moře
stále se rozpíná do astrálu
Mír původního zla
vidíš v konečném důsledku
z opačné strany břehu