Tag Archive: prázdnota


V ohnivém kruhu

Hadí sykot se ovíjí
kolem tvých lýtek
Být blízko pokušení,
přijmout divoké prosby
Nech ten sykot bdít,
ať pozvolna stoupá
Vzteklá slina zředí
vášeň nepokojného ducha
Jediná výčitka zbaví tě
nepotřebné poslušnosti

Ráda žízníš
Ráda krmíš
Ráda naříkáš
Svatozář jsi zaprodala
Ozvěny požáru tě pohltily
Nevíš, co je skutečné a co ne
Jen cítíš potřebu vzdychat
v ohnivém kruhu

Nevyjádřený polohlas
pobízí tě ke skoku
Bílá laň se schovává
na dosah lačných tesáků
Amulety přijímání
kanou do područí plnosti
Chvějící se perfektní dar
Zapomeň na všechny přísahy
a vychutnej si sladký jed
Kopie noci ještě nekončí

Ráda žízníš
Ráda krmíš
Ráda naříkáš
Svatozář jsi zaprodala
Ozvěny požáru tě pohltily
Nevíš, co je skutečné a co ne
Jen cítíš potřebu vzdychat
v ohnivém kruhu

Osamocený den v poryvu větru
ztratil orientaci sluneční dráhy
Paprsky zmizely v prohlubni
Vysvobodit je není můj úkol
Už žádná slova, jenom činy
Žádná slepota citů
Vmáčknu slzy pod kůži
Ztratím úsměv ve vší vážnosti,
abych nalezl radost…

…ve chvílích, kdy ležíš tak tiše
Ve chvílích, kdy ocel proniká
hlouběji a hlouběji
Čistota pitevního stolu
rozzáří panoptikum zvrhlé lásky

Morfium uklidní svéhlavou touhu,
kde tenké tkáně spojuje život
Náhoda by se hodila pro přednes
dnes již bezcenné příležitosti
Náhradník se vzdal tíhy zítřka,
vzdal se lichých nadějí
Vmáčknu vrstevníky do kruhu
Odnosím lítost za hranici strachu,
abych nalezl neschopnost…

…ve chvílích, kdy ležíš tak tiše
Ve chvílích, kdy ocel proniká
hlouběji a hlouběji
Čistota pitevního stolu
rozzáří panoptikum zvrhlé lásky

Směsice doteků
nahradila tisíce souvětí
Splynout ve zrádných vodách
Padat nekončícím pádem
Dokud oči vidí
nevinnost aury
Dokud slzy rozkvétají
pod teplem hříčky
Laskavý spánek
pobídl ke splnění přání
Daroval šanci pocítit
vše co bylo dosud nemožné

Tak krátce a dlouho
snil jsem, žil pro sen
Tak krátce a dlouho
objevoval symboly opory
Tak krátce a dlouho…

Není okamžiku bez konce,
tak jako dne bez noci
Spánky pozvolna vyhasínají
Rty pod ránem chřadnou
Pokud oči vidí,
odcházíš za humna
Pokud slzy rozkvétají,
volají mě zpět do tmy
Nezdolná krása
umí bezcitně zraňovat
Zima osídlila můj kraj,
zavála srdce příliš hluboko

Tak krátce a dlouho
snil jsem, žil pro sen
Tak krátce a dlouho
objevoval symboly opory
Tak krátce a dlouho
budu truchlit pro tebe,
pro pozůstatky vepsaného slibu
Budu truchlit pro tebe,
pro pozůstatky vepsaného slibu