Tag Archive: předurčení


Šavlový tanec

Tok času drolí břehy hořkosti
Snílek podpálil svá vysněná křídla
Esence benzínu provoněla obětní oltář,
rozevřela obludnou dlaň druhé strany
Neznáš celou pravdu
Neznáš celou modrou

Nezmění tě
a ty nikoho z nich
Nepochopí tě
a ty nikoho z nich
Tolerance je příliš složitý podvod
pro naši sobeckou společnost

Šavlový tanec mezi slunečnými paprsky
V temnotě jsi nalezl sám sebe
Rozestavený chrám na bedrech proroka
Stal ses opěrným sloupem zkaženého světa

Donucen spát na útesech samoty
Slýcháváš smích hyen rozpustilých
Hodují na starých obavách a křivdách,
nevidí jak se vzpíráš jejich vůli
Zůstáváš bdělý
Tvá věrnost patří
jedinému okamžiku

Šavlový tanec mezi slunečnými paprsky
V temnotě jsi nalezl sám sebe
Rozestavený chrám na bedrech proroka
Stal ses opěrným sloupem zkaženého světa

Potácivá póza,
snaha nabýt zpět ztracené
Polštáře se trhají
za doprovodu spících harf
Štíty se boří do bahna
Korouhve rezaví
Davy bděle spřádají
nevyslovené kletby
Pohlazení ve tvé mysli
nikdy nevzlétlo k branám jako nyní

Osamocený muž věrně jdoucí výše
Klenoty země líbá na půdě závisti
Symbol víry pověsí kolem poháru
Dominanta závěrečného okamžiku
přivede jej do domova očistce

Dary neprávem přijaté,
zaťatými pěstmi odmítá
Mnišská pokora
byla nalezena pod obvazy
Slzy jej skromně strojí
Vábné smíry oblékají
Do kukli prozřetelné šance
vnáší harmonii tesařovu
Poklekl směle na prahu
a neohlížel se k potomstvu stínů

Osamocený muž věrně jdoucí výše
Klenoty země líbá na půdě závisti
Symbol víry pověsí kolem poháru
Dominanta závěrečného okamžiku
přivede jej do domova očistce