Tag Archive: přízeň


Přesličky probouzí vyhaslé paprsky
Ty měly zůstat uschovány
pro střežené sídlo vizí prokletých
Nepokoušet se o náznak pochopení
není snazší než bdít nad aurou zesnulého
Propadliště mi dané v domnění suverenity
přestává děsit navzdory traumatu jedu
Slast rubínů nezradí chvíle, které byly odejmuty,
leč koření hlíny nevzroste z pozůstatku bizarnosti

Přenech mi vše,
co jsem schopen unést
Mé místo se drolí
pod závoji nenarozených slz
Sečné rány líbivosti doléhají,
naléhají na strohý dech samoty
Neochočí sí černé perutí pramene
To jest skrytou zárukou zapomenuté bolesti
Ta povstává v kráse červivého vánku

Neslučitelné dvojí břímě nedokáže
udolat modlitbu letícího ohně
Zastoupený ve spřízněném pochodu
odkryji plátno bělmochudého pavouka
Jeho stopy vedou do třepotajícího lesa
Tam přímý žár spaluje vlákna obav
Nikterak neobjeven, přesto nespatřen
Utkám náramek zaslíbené výměny,
kde dozvuky prodlev zůstávají syrové

Přenech mi vše,
co jsem schopen unést
Mé místo se drolí
pod závoji nenarozených slz
Sečné rány líbivosti doléhají,
naléhají na strohý dech samoty
Neochočí si černé perutí pramene
To jest skrytou zárukou zapomenuté bolesti
Ta povstává v kráse červivého vánku

Neochočí si černé perutí pramene
Nikdo z vás, nikdo ze mne!

Víc než noc

Zavrženci vylézají ze stínů
Promrhaný čas se chýlí ke konci
Smrtihlav mě hypnotizuje nízko
nad pokořenou zemí

Nikdo jí neunikne
Královsky shlíží
Nikdo ji nezapře
Královsky vládne

Nadechni se
Pohlédni výš
Objímá nás temnou aurou
Bourá všechna zrcadlení
Přináší útěchu vránám
Vyhaslé hvězdy skýtají
univerzum inferna
Pro mne
Pro tebe
Je to víc než noc

Hledači prostého bezpečí
Slabé vzpomínky odumírají
Pod ranami laiků
vítr vane daleko pryč

Nikdo jí neunikne
Královsky shlíží
Nikdo ji nezapře
Královsky vládne

Nadechni se
Pohlédni výš
Objímá nás temnou aurou
Bourá všechna zrcadlení
Přináší útěchu vránám
Vyhaslé hvězdy skýtají
univerzum inferna
Pro mne
Pro tebe
Je to víc než noc