Tag Archive: přízraky


Půlnoc si tě oblékla do černých šatů
Krajky stékají po tvé drsné kůži
Čelo orosené dýchavičným přeludem
Výbuch vody tě odpoutal
Žádný stud nemůžu očekávat
Snažím se dostat do tvých katakomb
Já vím, naleznu zde smrt
Za pravdu mi to stojí,
za tvou porážku mi to stojí

Hlasy shůry
vrací rozum
Vidím to, co bylo
zapomenuto
Hlasy shůry
odemykají zrak,
převrací celý
svět naruby

Stíny si tě omotaly bez námahy
Svádí tě k neprodlenému odchodu
Přišel jsem příliš pozdě pro brzký příchod
Výbuch mého vzácného hněvu
Křik se nese po rozpínavé špíně
Chapadla vtíravé utopie tě stáhnou ke mně
Já vím, naleznu zde peklo
Za krutost mi to stojí,
za tvou pokoru mi to stojí

Hlasy shůry
vrací rozum
Vidím to, co bylo
zapomenuto
Hlasy shůry
odemykají zrak,
převrací celý
svět naruby

Mauzoleum

Ztrouchnivělé jako tma věků
Uctívané víc než nebeský domovník
Nápověda vytesaná nad vchodem
je pro mě modlitba, pro tebe plivanec do tváře
Přes prah se dostaneš do staleté pozůstalosti
Ven tě vynesou bez odkazu vědomí
Tak to chodívá v útočišti bezduchých
Zvykej si na zastaralou nevidomost
Snazší to nebude

Oni jsou slavnější než já
a vy jste slavnější než oni
Pochyby jdou stranou
Větve stromu vyvrací kořeny
Čekání na Godota se nekoná
Jablko v ústech není shnilé

Procházka v oblivionovém sadu
Oči divoce těkající ve stínech
Opěra fádních řad vzrůstá
Figuríny mocnářů oprýskané plísní
Nechutenství se převrátilo v údiv
Rozum tě osvítil nenadálým darem
Divadlo servanosti oslovilo místní
Nelekej se zachovalosti pomsty
Nebyla jim udělena milost

Oni jsou slavnější než já
a vy jste slavnější než oni
Pochyby jdou stranou
Větve stromu vyvrací kořeny
Čekání na Godota se nekoná
Jablko v ústech není shnilé

Poskytnutá pomoc při seznamování,
to jest zbytečnost kejklíře času
Vědomosti z první zednářské ruky
pozbývají všech svých půvabů
Zde prosadíš vůli, hruď svírajícího spáru
Upomínat při proslovu se nesluší
Díra ve tvém mozku selže
Popožene tě to vstříc k poznání relikvií
Neblahá a drásavá snaha

Oni jsou slavnější než já
a vy jste slavnější než oni
Pochyby jdou stranou
Větve stromu vyvrací kořeny
Čekání na Godota se nekoná
Jablko v ústech není shnilé a nikdy nebylo