Tag Archive: prozření


Odřízla si tok mé energie
ze svého obnovujícího se zdroje
Darovala si mi k narozeninám pistoli
Popřála rychlé umírání
Oblaka se zdají být velká
Má maličkost se rozplývá
pod doteky labutí brutality
Tvé přání je mi rozkazem
Záblesky se vrací
Tvé přání je mi rozkazem
Probouzím se z noční můry

Tohle nejsem já
Proč? Kdy? Jak?
Tohle nejsem já
Ztrácím se v sobě
Tohle nejsem já
Kam se poděla první polovina mého života?
Co si udělala s na oko dokonalým rájem?
Veškerá minulost zarůstá do podsvětí,
do těch nejzakrytějších koutů nepochopení

Není to rebélie, ale nepřátelství,
co na mě dýchá z nepřístupných pohledů
Na chodidlech ornamenty nedůvěry
Na zápěstích otisky krvelačnosti
Nepoznávám tě ani trochu
Stále držím dar z láskyplné nenávisti
Přemýšlím jaké to tam bude
Tvé přání je mi rozkazem
Záblesky se vrací
Tvé přání je mi rozkazem
Probouzím se z noční můry

Tohle nejsem já
Proč? Kdy? Jak?
Tohle nejsem já
Ztrácím se v sobě
Tohle nejsem já
Kam se poděla první polovina mého života?
Co si udělala s na oko dokonalým rájem?
Veškerá minulost zarůstá do podsvětí,
do těch nejzakrytějších koutů nepochopení

Mé obavy nesídlí v tobě
Otřesy vědomí připomínají špatný žert
Tvá zrada vzešla z patetické paniky
Stvořil jsem tě pro vlastní umlčení
Spánek se zdá býti smrtí,
když ke mně mdle promlouváš
Nabádáš mě ke skutku unavených
Tvé přání je mi rozkazem
Záblesky se vrací
Tvé přání je mi rozkazem
Voják v první linii
Tvé přání je mi rozkazem
Probudím se z noční můry?
Tvé přání je mi rozkazem
Tak probudím se vůbec někdy?
Živý!

Tohle nejsem já
Proč? Kdy? Jak?
Tohle nejsem já
Ztrácím se v sobě
Tohle nejsem já
Kam se poděla první polovina mého života?
Co si udělala s na oko dokonalým rájem?
Veškerá minulost zarůstá do podsvětí,
do těch nejzakrytějších koutů nepochopení

Půlnoc si tě oblékla do černých šatů
Krajky stékají po tvé drsné kůži
Čelo orosené dýchavičným přeludem
Výbuch vody tě odpoutal
Žádný stud nemůžu očekávat
Snažím se dostat do tvých katakomb
Já vím, naleznu zde smrt
Za pravdu mi to stojí,
za tvou porážku mi to stojí

Hlasy shůry
vrací rozum
Vidím to, co bylo
zapomenuto
Hlasy shůry
odemykají zrak,
převrací celý
svět naruby

Stíny si tě omotaly bez námahy
Svádí tě k neprodlenému odchodu
Přišel jsem příliš pozdě pro brzký příchod
Výbuch mého vzácného hněvu
Křik se nese po rozpínavé špíně
Chapadla vtíravé utopie tě stáhnou ke mně
Já vím, naleznu zde peklo
Za krutost mi to stojí,
za tvou pokoru mi to stojí

Hlasy shůry
vrací rozum
Vidím to, co bylo
zapomenuto
Hlasy shůry
odemykají zrak,
převrací celý
svět naruby

Dílo apokalypsy

Zotročený úsvit
prozařuje soucit malomocných
Umělcova myšlenka
znásilněna mamonem
Listy z deníku vytrženy
pro zachování pověsti
Sebevražda na plátně
bude mým posledním
ospravedlňujícím činem

Strhněte oponu
Mistrovo dílo bylo rozřezáno na kusy
V záplavě plamenů se rozprostře širá pláň
Ještě jednou zakusit inspiraci
pro tvé zvěčnění

Zastřený pohled
namyšlené ignorace šlechetných
Vězňova upřímnost
vyrytá do kamene
Lístky z oblaků uhnívající
pro pozemskou zkaženost
Sebevražda na plátně
bude mým posledním
ospravedlňujícím činem

Strhněte oponu
Mistrovo dílo bylo rozřezáno na kusy
V záplavě plamenů se rozprostře širá pláň
Ještě jednou zakusit inspiraci
pro tvé zvěčnění