Tag Archive: rozjímání


Usedli jsme na prašnou mez,
neznali vědu ani magii slov.
Pod výdechem úsměvů
doznali jsme úlevy nov.
A přeci neměli dost.

Skromné stíny ulehly,
světlo si ochočil náš oheň.
Jen pro volnou chvilku klidu.
Sedíme blízko až hoří holeň
a nevíme, kdy zazní znělé ,,Změň.“

Vyčkáváme jeden na druhého,
dlouho – až plameny krotce kvílí.
Dým se vznáší k noční obloze
a stále tu sedíme, stále nesdílní.
V jádru póz snad naděje sídlí.

Uzavřené duše ve rtech,
neznajíc dne a hodinu strohou.
Blízko ohniště, cikád a úvah.
Tiskneme svá těla ke stromu
jako otisky s krotkou strakou.

Cítíme pod sebou prašnou mez,
nechápeme města ani pudy lidí.
Jen tady pospolu tvoříme kruh.
Jako spolek jisker, co výše letí,
co mizí v oblacích, kam smějí.

Zastřené zraky třepotají krásou,
nesou se duchem pírek a dojetí.
Neboj se zeptat, proč verše hoří.
Sražený vaz doplní tvé pojetí,
napoví, kam mizí smírné století.

Necháváme zítřek minulostí,
my, zapadlé duše v lůně přírody.
Ospalá tma obepíná celý kraj divů.
Volá nás, láká na zašlé výroky.
Nezří původ nebeské dohody.

Promlouvá ke mně,
snaží se podmanit,
vymanit z objetí
decentní úzkosti
Není schopna závisti
Osamoceně krouží
nad polem dávných strašáků
Nahlíží a předčítá
naše svobodné listy
Tam jsme zanechali vše potřebné
pro nepotřebné jistoty
A přesto vina není a nikdy nebyla
Prý…
A přesto bolest nepřichází
Prý…

Společně jsme slyšeli něhu zpívat
Zavdali si málo příčin, více vína
Neohlíželi se, nepřeli
Úsměvy probouzeli, věštili z tmy
Nesobecky jako pokaždé
Utvrzeni v pravdě živoucí
Přísahali jsme, přísahali
ke cti, k ideálům, za sny, z vděku
A přesto zapomněli

Vplouvá do mne,
odhodlaná jednat,
vyjednat mír i svár
na pomezí smyslů
Nevzdává se náznaků
Soucitně bdí, čeká
na nejkratší záblesk okamžiků
Naslouchá a sdílí
naše neměnná jména
V nich se objevil nesmysl slov
pro hrdinský smysl
A přesto odvaha není a nikdy nebyla
Prý…
A přesto pochopení nepřichází
Prý…
A přesto jsme každý sám
Prý…

Společně jsme slyšeli něhu zpívat
Zavdali si málo příčin, více vína
Neohlíželi se, nepřeli
Jen v bezedné báni usnuli…