Požehnal si špatné půdě
Zde vyrůstá plevel závisti
Omotává bledé ruce,
horké líce panny
Chceš odpuštění?
Ona se nenadechuje
Chceš pomoct?
Ona to vzdává
Řetěz neživota
svazuje jí rozum

Tíhne k žití,
tíhne ke smrti
Rozpolcená mlhou ticha
Unesená znechucenými přáteli

Opěvoval si špatný květ
Zde zavání vzestup úpadku
Smáčí zbytky rtů,
prozrazujíc averzi
Chceš odpuštění?
Ona se vysmívá
Chceš pomoct?
Ona to proklíná
Svůdce neživot
uchvacuje jí rozum

Tíhne k žití,
tíhne ke smrti
Rozpolcená mlhou ticha
Odnesená znechucenými přáteli