Tag Archive: samota


Osamocený den v poryvu větru
ztratil orientaci sluneční dráhy
Paprsky zmizely v prohlubni
Vysvobodit je není můj úkol
Už žádná slova, jenom činy
Žádná slepota citů
Vmáčknu slzy pod kůži
Ztratím úsměv ve vší vážnosti,
abych nalezl radost…

…ve chvílích, kdy ležíš tak tiše
Ve chvílích, kdy ocel proniká
hlouběji a hlouběji
Čistota pitevního stolu
rozzáří panoptikum zvrhlé lásky

Morfium uklidní svéhlavou touhu,
kde tenké tkáně spojuje život
Náhoda by se hodila pro přednes
dnes již bezcenné příležitosti
Náhradník se vzdal tíhy zítřka,
vzdal se lichých nadějí
Vmáčknu vrstevníky do kruhu
Odnosím lítost za hranici strachu,
abych nalezl neschopnost…

…ve chvílích, kdy ležíš tak tiše
Ve chvílích, kdy ocel proniká
hlouběji a hlouběji
Čistota pitevního stolu
rozzáří panoptikum zvrhlé lásky

Náruč samoty

Plačte, oči mé, v slzách se rozplývejte!
Zaútočili na moře temnot
Plačte, plačte, oči mé, v slzách se rozplývejte!
Polovina mého života druhou sklála do hrobu

Vychutnávám si netopýří valčík,
vytrvalý výdech tmy
Půlnoc je ovíjena mou myslí,
nabízena ztraceným dětem
Hlas blízký se stává cizím
Zvrácenost pohltila všechen soucit
Neodpovím ti
Sám neznám její řeč

Temnoto!
Vzývám poslední kapky deště
Temnoto!
Žádám tě o jediné
Nechtěný dar podkopal vše živé
Odpusť mi troufalou přízeň
Milenka-samota líbá mě každou noc

Pustina zašlých rádoby snů
okrádá naději o iluze
Smělý posměch pokropen
vzdáleně chybějícími city
Potlačeno vše se rodící
Závoj kalných muk se kroutí
Špatný stín v dobrém světle
obestírá pohled bláznivého zatracence

Temnoto!
Vzývám poslední kapky deště
Temnoto!
Žádám tě o jediné
Nechtěný dar podkopal vše živé
Odpusť mi troufalou přízeň
Milenka-samota líbá mě každou noc,
přesto se mi dostává chabé útěchy

Vyprahlý pramen

Nevidomá stálost dne
rozráží mé křehké představy
Kolotoč se točí stejně nesmyslně
jako za včerejšího jitra
Vyhnout se mu nedá
Nalézá mě v nejtajnějších skrýších
Upíná se na má nejponurejší mračna
Ještě nikdy jsem nebyl tak schoulený
v rohu klečící a prosící o jiskru hořké slzy

Přeji si jeden malý doušek
Vyprahlý pramen se ozývá tichým nářkem
Přeji si jeden malý doušek
pro navrácení nevinné víry

Idea jest nutností pro mne
Bez ní oheň zhasíná
Fantazie pozbývá barev
Sníh zčernává na popel

Marná snaha ukázat ti
něžnost drahocenných lží
Obrátit smutek na radost
nikdo nedokáže sám
Lhostejnost mi vykládaná
den co den, noc co noc
stále dokola bludného kruhu
Nezaplaším ji pouhými nadávkami
Bude mě doprovázet až za zídku vytesané zahrady

Přeji si jeden malý doušek
Vyprahlý pramen se ozývá tichým nářkem
Přeji si jeden malý doušek
Pro navrácení nevinné víry

Idea jest nutností pro mne
Bez ní oheň zhasíná
Fantazie pozbývá barev
Sníh zčernává na popel

Daruj mi život, daruj mi zrak,
daruj mi smysly světla
Chtěl bych jednou plakat štěstím
Vím, že je to nemožné,
přesto po tom prahnu

Přeji si jeden malý doušek
Vyprahlý pramen se ozývá tichým nářkem
Přeji si jeden malý doušek
pro navrácení nevinné víry
Přeji si jeden malý doušek
Přeji si…
…přeji si…
…marně