Tag Archive: šance


Velké břemeno v rukou hříšníka
Oči zaléhají pod strništěm otázek
Vkus výběru byl svěřen cizinci
On věřil v tvoji podstatu
a vložil do mě odkaz ztrát

Vyleč mě!
Strach mi nedovoluje usnout
Vyleč mě v eskapádě smrti
Vyprosti mě!

Podruhé započatá prosba
Volání z tunelu zesnulých
Jejich vůle se ve mně probouzí
Skutky se mění v dech
Sčítám dny od prvního selhání
Nerad kráčím v nesplněných cílech,
ve šlépějích hrozného osudu

Vyleč mě!
Strach mi nedovoluje usnout
Vyleč mě v eskapádě smrti
Vyprosti mě
Tak mě vyprosti!

Kvůli volbě,
zodpovědnému nutkání
a intuitivní náklonnosti
Vzdávám se tím původního života
pro počátek skrytých skutků

Zahrady přeludů

Pokus se najít pravdu
Nevzdávej to hned
Zkouška teprve přijde
Neviditelná ruka
odsune tě stranou
Zábrany před námi
Zahrada přeludů pod tebou
v hlubinách zkamenělého moře
Netroufám si předvídat co bude dál

Trn v oku patroly
zdá se býti falešný,
když zelená pouta kvetou
pod sobeckými doteky
To tajemství je zaseté v tobě
Nedotčené, osvobozené…

Tisícídruhá vůně
vkusně vábí snění
Hlava padá na lopuch
Nestrádáš ničeho
Víčka klesají výš
k zatoulané modři
Díky zlaté a lotosové melodii
zapomněl jsi proč si sem přišel
Zmámil tě podvrh nekonečného ráje

Trn v oku patroly
zdá se býti falešný,
když zelená pouta kvetou
pod sobeckými doteky
To tajemství je zaseté v tobě
Dětinské, potutelné…

Brány zahrady přeludů
uzavírají se po odeznění zvonu
Snad ses probudil
Snad si prozřel
Snad si stihl utéct
od úpadku povrchní krásy