Tag Archive: smíření


Sečtělý průvod zasvětil se tvé maličkosti
Bláznivější výsměch nespatřil svět
Ozubená kola nezapadla do mezer
Zbylé chvíle pozřely se navzájem
Dopisy štvou inkoust po dlaních
a ty vůbec nevíš, kde noc skončí
To je největší vtip století
Člověk je jen jedna skvrna
Celé lidstvo – kdo ví?

Spolu můžeme uhájit staré dobré pravdy,
rozplakat pletky, rozesmát chmury
Nepokládej mi další otázky
Odpovědi si odskočily mimo realitu
Chci jít za nimi – tam, kam nikdo nechodí
Nepokládej mi další otázky
Neznám cestu – jen improvizuji
Nepokládej mi další otázky
Jsem snílkosof, ne vladař

Dochucená šance přiostřila malé památky
Vzpomínky se páří na kraji ničeho
Host se dvěma páry a jedním okem
Zavdaný lok uhasil aplaus pařátů
Hostesky ulehají do jámy s láskou
a ty vůbec nevíš, jak noc skončí
To je největší vtip století
Člověk je jen jedna chuť
Celé lidstvo – kdo ví?

Spolu můžeme uhájit staré dobré pravdy,
rozplakat pletky, rozesmát chmury
Nepokládej mi další otázky
Odpovědi si odskočily mimo realitu
Chci jít za nimi – tam, kam nikdo nechodí
Nepokládej mi další otázky
Neznám cestu – jen improvizuji
Nepokládej mi další otázky
Jsem snílkosof, ne vladař

Přímočará tužba provedla hodinářovou šachtou
V lomozu a prachu poznal si její rytmus
Dluhy se roznesly po šrámech stisku
Propůjčené koutky zacvakaly blahem
Mince se kutálí pod kůži hříchu
a ty vůbec nevíš, kdy noc skončí
To je největší vtip století
Člověk je jen jedna nitka
Celé lidstvo – kdo ví?

Jejich příchod ohlašuje vřískot
Zvonek lžičkové operety
nabídl se odpočítávat
sílu vzácného pohledu
Lháři se derou ze šuplíků,
kostlivci ze skříní a krev z podkroví
Žádné tajemství nebude zaostávat
za smokingem podplaceného strachu
Vzpoura přízraků plesu
neovlivní konec dnešní noci

Vyzdobená cesta z drobků
vyvede mě z paláce
nevkusně pojaté bolesti bubnů
Po záhybech nedotčené krajky
Pod chladnou vášní nevěsty

Záchvěv hodný fiktivní slávy
Natažená ruka umírajícího světa
mizí se svitem denní luny
navzdory proslovu přísahy
Strnulé postoje nepřátel se odráží
v každém přežívajícím nádechu svobody
Rudý inkoust rychle naplňuje jizvy spáleniště
Prah útočiště vyčkává
na můj první krok

Vyzdobená cesta z drobků
vyvede mě z paláce
nevkusně pojaté bolesti bubnů
Po záhybech nedotčené krajky
vstříc zaslouženému krveprolití
Pod chladnou vášní nevěsty
vstříc ďáblově slině

Pošetile se vzdávám iluze bezpečí
S nedočkavostí stvořitelů pomsty
vytáhnou ze mě všechny výkřiky
za uplynulá léta mlčení
Toto shromáždění baží po mé krvi,
volá po vykoupení promrhaného času
Pod elegancí vidím zrůdné touhy,
nenasytné ambice hladovějících se naplní
Mé hříchy spočinou
ve změti trhajících

Vyzdobená cesta z drobků
vyvede mě z paláce
vstříc zaslouženému krveprolití,
vkusnému zakončení imitace života

Zárubně osvícené záseky
Stejné křížky vyrýváš do mračen
Smích graduje v aplaus
Krátké zalíbení přeroste,
odsune, obnoví nepoznaný klam
Přicházím tomu na chuť
Nabídla jsi mi pomoc
Nezáleží na konečném hrotu
Podala jsi mi ruku
Nezáleží na natržené sebekázni

Až svíčky dohoří
víčka budou cukat,
prsty budou hledat,
a rty budou kanout
Potom si budeme rovni
před Bohem, před Ďáblem,
před servanou domněnkou bezpečí

Vzkazy povolané křivdami
Stejné ústupky odnášíš do zpovědnice
Únava se skládá do blízkosti
Postradatelné zdání přeroste,
odsune, obnoví nechtěný žal
Přicházím tomu na chuť
Nabídla jsi mi půlnoc
Nezáleží na smírném předsudku
Podala jsi mi místo
Nezáleží na tekoucích úlomcích

Až svíčky dohoří
víčka budou cukat,
prsty budou hledat,
a rty budou kanout
Potom si budeme rovni
před Bohem, před Ďáblem,
před servanou domněnkou bezpečí