Tag Archive: snění


Nebeské requiem

Byla zavedena lež nazývající se právem
Život se honosil padělanou pýchou,
směřoval k zážitkům zaneseného bohatství
Zapomnělo se na krásu nebe
Řasy se nemají pohnout
Šestá studna je omráčena
Hledači ideálů budou čekat (zbytečně),
navštíví temena přehrad (bláhově),
pokusí se zahrát kouzlo větru (falešně)

Zastrašujete nás
Bijete nás
Vyháníte nás
zpátky do prachu staré kůry
Bez koroze tak zrovna!

Zahrnut salvami drolícího se jmelí
Pocta přesně vystižené tragédie,
zesměšňovaná přihlížejícím paskvilem dnešní doby
Nenacházím přežitek půlnoci
Komety zapadají mezi sklíčka
Lehkost mysli se váže
Hledači ideálů budou bdít (zbytečně),
navštíví temena vrásek (bláhově),
pokusí se zahrát kouzlo proužků (falešně)

Zastrašujete nás
Bijete nás
Vyháníte nás
zpátky do prachu staré kůry
Bez koroze a tak zrovna a tak rychle!
Umíráme bez koroze…

Elfí odvaha ukula magický štít
Za cenu stříbra propletla měsíční paprsky

Následuj mě tam, kde se rodí
neomezená moc, ctnosti hrdinů
Tam, kde žhnou jiskry mečů
nalezneš mír moudrých mágů
Navzdory údivu vzhlížej
k dračí zuřivosti, eleganci
roztrhaných křídel a cest
Nenalezneš-li potřebné světlo,
zavítej do končin prostých patronů

Elfí odvaha ukula magický štít
Za cenu stříbra propletla měsíční paprsky
Kladivo proti čepeli
Klany budící se ze sna
Tajemství zrozené pro tiché nářky víl
Šance poutníkova v neznámých skutcích

Doprovoď mě tam, kde se ukrývají
omámené věže, staleté obryně
Tam, kde vyčkávají hydry na pošetilé
zasaď půlnoční květ prozářený slzou Erunis
Navzdory lítosti usmrť dvojče zlovůle,
fanatický příval proseb
Shůry bylo dáno slovo a chudoba
pro oči posledních rytířů pravdy
Zanes jejich čest k nohám krále

Elfí odvaha ukula magický štít
Za cenu stříbra propletla měsíční paprsky
Kladivo proti čepeli
Klany budící se ze sna
Tajemství zrozené pro tiché nářky víl
Šance poutníkova v neznámých skutcích
To vše a mnohem více před tebou
Nezavírej tu knihu
Příběh teprve začíná

Životní cesta

Spatřil jsem tolik znamení,
tolik snů se stejným cílem,
rozdílným pojetím
Vůle duše není pomíjivá
Volí si směry letu, směry pádu,
bez rozmyslu, se zaujetím
nabízí prostor na výsluní,
nabádá k nepoznanému,
probouzí ospalé,
šíří jejich slávu

Postačí trocha snahy,
vytrvalosti, fantazie
Štěstěna se vyspala
do nově zjizveného dne
Nejvyšší to čas
pro zdolání vlastní propasti
Pírka na seschlé dlani
Nemilosrdně je seber
Napiš příběh lyriky
a neotáčej se zpět

Smečka vlků se blíží
Kým se staneš?
Lovec přihlíží jejich hostině
Slaboch odpadl do tmy

Každý z cítících
umí mizet mezi oblaky,
umí ronit nečekanou bolest,
umí křísit zmrzačená víčka

Každý z žijících
umí skousnout ret,
umí zkrotit bestii,
umí ocenit vděk

Každý z nás
umí utíkat,
umí bojovat,
umí zapomínat

…napiš příběh lyriky,
lovče ztracených duší
Odevzdej se jim
zcela upřímně a tiše
Požehnej jim
zcela upřímně a tiše