Tag Archive: spravedlnost


Gilotina

Odlesky zvadlých duhovek
prozrazují úvahu odsouzeného
Přemítání o úkloně smrti
není předčasný přepych
Okovy řinčí v hlavě
Dostává se ti ozvěn
jindy umlčeného svědomí
Ctnosti s pýchou odchází
Vědí, že nadešel čas se rozloučit
se zchátralým příbytkem

Všechna ta gesta, všechny ty klamy
jsou ti dnes k ničemu
Všechna ta gesta, všechny ty klamy
okradli tě víc než si přiznáváš
Tak pohlédni na ostří svého vysvoboditele
Tak odevzdej se rychlosti padajícího mstitele

Její přílišná blízkost tě děsí
Co krok, to vzdech plný úzkosti
Víš co bude následovat
Pouta tě zdánlivě opustí
Na znak tě položí
bez slíbeného odpuštění…
Oči se upínají na nástroj smrti
Srdce se snaží utéct před stmíváním
Mysl je příliš paralyzovaná odevzdaností
Postačí pár vteřin pro ukončení frašky

Všechna ta gesta, všechny ty klamy
jsou ti dnes k ničemu
Všechna ta gesta, všechny ty klamy
okradli tě víc než si přiznáváš
Tak pohlédni na ostří svého vysvoboditele
Tak odevzdej se rychlosti padajícího mstitele

Někdo ukradl duze
nejpestřejší barvy
Ona vidí všechno černě
Nikde žádný ráj
Vaše sliby směšně zapáchají
Smog jí hrdlo omotává
Žádná odbočka z hlavní ulice

Noblesa zčernává pod jejími kroky
Ticho nastává s rouškou úsměvu
Kazí vaše nudné radovánky
Není poslem dobrých zpráv
Najdete ji na pódiu bolesti

S potěchou jí danou
káže vám slovo Nikoho
Znáte to z útrob svého strachu,
z hořících trosek mrtvých snů
Nechutenství v porcelánových tvářích
naplňuje vize včerejší
Není pochyb o pýše rodu

Noblesa zčernává pod jejími kroky
Ticho nastává s rouškou úsměvu
Kazí vaše nudné radovánky
Není poslem dobrých zpráv
Najdete ji na pódiu bolesti

Hodina trestu nastala
Pobyli jste si tu příliš dlouho
Součet rozjívených hltů je konečný
Čepel smrti křičí nedočkavostí
Touží po procházce v prohnilých sadech
Nenaříkejte, neptejte se proč
Ona není soudce, ale kat

Kamkoliv přijde, ega pohasnou
Kdykoliv odejde, hrobaři se radujou