Tag Archive: výjimečnost


Velké břemeno v rukou hříšníka
Oči zaléhají pod strništěm otázek
Vkus výběru byl svěřen cizinci
On věřil v tvoji podstatu
a vložil do mě odkaz ztrát

Vyleč mě!
Strach mi nedovoluje usnout
Vyleč mě v eskapádě smrti
Vyprosti mě!

Podruhé započatá prosba
Volání z tunelu zesnulých
Jejich vůle se ve mně probouzí
Skutky se mění v dech
Sčítám dny od prvního selhání
Nerad kráčím v nesplněných cílech,
ve šlépějích hrozného osudu

Vyleč mě!
Strach mi nedovoluje usnout
Vyleč mě v eskapádě smrti
Vyprosti mě
Tak mě vyprosti!

Kvůli volbě,
zodpovědnému nutkání
a intuitivní náklonnosti
Vzdávám se tím původního života
pro počátek skrytých skutků

Vedlejší sousedství zapomíná
Šeď pomalu zahaluje i mne
Ulice míjí ulici sprintem
Zrak se upíná na mžitky barev
To ona nevidí
Vnímá duše andělů
Hýčká, rozdává, věří
Nepochopená dívka
Zázračný úsměv
To jsi ty

Christine,
Šípkové Růženky jsou ohrožený druh
Christine,
žádný princ tě nepolíbí
Christine,
příliš nevinnosti v tobě je
Narodila ses ve špatné době

Dívám se na obrysy důvěry
Hedvábná ruka vede tužku
Upíráš zrak na krásy světa
Nepřipouštíš si krutost druhých
Uchováváš v sobě
klíč k lidskosti
Věříš, tvoříš, miluješ
Dítě ranního slunce
Chmýří pohledu
To jsi ty

Christine,
Šípkové Růženky jsou ohrožený druh
Christine,
žádný princ tě nepolíbí
Christine,
příliš nevinnosti v tobě je
Narodila ses ve špatné době

Křehká mysl
Hřejivé souznění
Neustávající radost
Bez polopravd a v jasu…
…předem vím jak to skončí

Christine, neplakej,
nesnaž se je pochopit
Polámaná křídla se zhojí
Zanech zármutku a spi
Spi! Radši spi dál, Šípková Růženko!