Tag Archive: zármutek


Směsice doteků
nahradila tisíce souvětí
Splynout ve zrádných vodách
Padat nekončícím pádem
Dokud oči vidí
nevinnost aury
Dokud slzy rozkvétají
pod teplem hříčky
Laskavý spánek
pobídl ke splnění přání
Daroval šanci pocítit
vše co bylo dosud nemožné

Tak krátce a dlouho
snil jsem, žil pro sen
Tak krátce a dlouho
objevoval symboly opory
Tak krátce a dlouho…

Není okamžiku bez konce,
tak jako dne bez noci
Spánky pozvolna vyhasínají
Rty pod ránem chřadnou
Pokud oči vidí,
odcházíš za humna
Pokud slzy rozkvétají,
volají mě zpět do tmy
Nezdolná krása
umí bezcitně zraňovat
Zima osídlila můj kraj,
zavála srdce příliš hluboko

Tak krátce a dlouho
snil jsem, žil pro sen
Tak krátce a dlouho
objevoval symboly opory
Tak krátce a dlouho
budu truchlit pro tebe,
pro pozůstatky vepsaného slibu
Budu truchlit pro tebe,
pro pozůstatky vepsaného slibu

Nechal si vychladnout ocel
Pevný stisk drápů naznačil
kam směřuje ten pocit
zkomírajících, ale věrných koček
Záblesky z nebes křičí,
připomínajíc sílu moci
V azylu nenajdeš ryzí sen
jen vábení druhé strany

Nářky kvůli zatoulaným sílí
Nenapraví to výsměch sirén
Pevnina je ztracená v mlze přízraků
Oddej se poslednímu nádechu čerstvého vánku
Poseidonovy prameny vlasů tě zahalí do podmořské…
…nevidomé…
…hluboké….
…věčnosti

Přes všechny prosby ses tam vydal
Stesk ustupuje čistému svědomí
Snaha se propadla na dno rokle,
přesto je tvůj obraz viděn živý
Paměti blízkého Já se povznesou
Tam za horizontem obzoru
svítilny osvěcují tvou mohylu
Takhle sis to vždy přál

Nářky kvůli zatoulaným sílí
Nenapraví to výsměch sirén
Pevnina je ztracená v mlze přízraků
Oddej se poslednímu nádechu čerstvého vánku
Poseidonovy prameny vlasů tě zahalí do podmořské…
…nevidomé…
…hluboké…
…věčnosti

Svitek mé duše

Pročítáš stránky mé duše
Autorovy zpovědi jsou ti blízké i cizí
Poznáváš ve mně sama sebe
Plamínek svíčky zhasíná
Polož si ruku na srdce
Romantika prolívá víc krve než lásky

Tři černé růže,
darované nesprávné osobě
Podívej se na náhrobní kámen
Vyrytý epitaf je mým vyznáním

Nechci si stěžovat
Deník jsem psal pro tebe, ne pro sebe
Jako závěť psaná novorozenětem
Nesmyslná jako naše nepřítomnost
Polož si ruku na srdce
Romantika prolívá víc krve než lásky
Tak proč stále doufám?

Tři černé růže,
darované nesprávné osobě
Podívej se na náhrobní kámen
Vyrytý epitaf je mým vyznáním

Pokouším se zmizet
Tam, kde není tvá uhrančivost
Nedokážu zapomenout
City jsou darem neznámým
Polož si ruku na srdce
Romantika prolívá víc krve než lásky

Tři černé růže,
darované nesprávné osobě
Podívej se na náhrobní kámen
Vyrytý epitaf je mým vyznáním…

…vyznáním mrtvého snílka