Zatvrzelost šedivé mysli
otevírá uzamčenost soumraku
Napříč velkolepou bídou
vlny vzdechů se potáhnou
k tělům bez noh

Bezmyšlenkovitý proces
Rychlý konec
Nikdy více
a opět znovu
Učinít přítrž
Opevnit se vírou
Zmatek ve mně buduje
nové zdi Bastily

Podsvětí zarputile pláče
Blahobyt končí tak náhle
Sklizeň duší uzavírá
cyklus transformace
plynoucí z prozřetelnosti

Bezmyšlenkovitý proces
Rychlý konec
Nikdy více
a opět znovu
Učinit přítrž
Opevnit se vírou
Zmatek ve mně buduje
nové zdi Bastily

Nekonečné tiché moře
stále se rozpíná do astrálu
Mír původního zla
vidíš v konečném důsledku
z opačné strany břehu