Zotročený úsvit
prozařuje soucit malomocných
Umělcova myšlenka
znásilněna mamonem
Listy z deníku vytrženy
pro zachování pověsti
Sebevražda na plátně
bude mým posledním
ospravedlňujícím činem

Strhněte oponu
Mistrovo dílo bylo rozřezáno na kusy
V záplavě plamenů se rozprostře širá pláň
Ještě jednou zakusit inspiraci
pro tvé zvěčnění

Zastřený pohled
namyšlené ignorace šlechetných
Vězňova upřímnost
vyrytá do kamene
Lístky z oblaků uhnívající
pro pozemskou zkaženost
Sebevražda na plátně
bude mým posledním
ospravedlňujícím činem

Strhněte oponu
Mistrovo dílo bylo rozřezáno na kusy
V záplavě plamenů se rozprostře širá pláň
Ještě jednou zakusit inspiraci
pro tvé zvěčnění