Záchytný bod
je rozesetý mezi střepy
z obou zasvěcených stran
Nemůžeš čekat nic jiného než to, co bylo dáno
Zhýčkané pomyšlení má přednost před kajícným

Všechna slova jsou umlčena
Všechny city jsou promlčeny
Není zbytí – teď,
když nebe poválečně hyne

Smyšlený vrchol
je popsaný po stezích
z dvoran vytříbeného svazku
Nepostrádej to, po čem tolik toužíš jen pro předtuchu
Cizí sliby zůstávají nicotné navzdory vábivé melodii

Všechna slova jsou umlčena
Všechny city jsou promlčeny
Není zbytí – teď,
když nebe poválečně hyne
Tváře ucelené šiframi
vytrácí se na pomezí mýtin

Osočovaný trik
neodletěl na vážkách
z málo uznávaných popěvků
Nešetři nikoho, kdo prodlévá šance v líbivém odrazu
V postojích vymyšlené zrady upřednostníš pomalé zářezy

Všechna slova jsou umlčena
Všechny city jsou promlčeny
Není zbytí – teď,
když nebe poválečně hyne
Tváře ucelené šiframi
vytrácí se na pomezí mýtin
Nevšímej si oživlých plání
Nenajdeš tam studnici věčného života…

…ať budeš chtít sebevíc,
ať budeš lkát sebemíň…

« »